IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Avui en dia

L’últim trimestre de l’any 2007 es va aprovar la nova organització de recerca de l’IMIM en cinc programes de recerca de caràcter multidisciplinar, formats per una composició mixta d’investigadors i investigadores de l’IMIM i del PSMAR, abans IMAS  (Hospital del Mar, Hospital de l'Esperança i Centre Fòrum, entre d'altres).

Aquesta nova estructura organitzativa començaria a ser vigent a tots els efectes a partir de gener 2008 i responia tant a les recomanacions realitzades en els seu dia pel Scientific Advisor Board (SAB) com a les noves necessitats i reptes que presenta una organització com la nostra, que ha de potenciar les sinèrgies entre la recerca més bàsica i la més clínica amb l’Hospital del Mar al capdavant.

Aquests cinc programes de recerca que a la vegada estan subdividits en grups de recerca, giren al voltant dels següents eixos temàtics:

Aprofitant la nova organització, el 15 de març de 2008, es va posar en marxa la nova pàgina web de l’IMIM que va estar situada en la primera posició a nivell espanyol, en la 37 a nivell europeu i en la 121 a nivell mundial segons el rànquing que elabora el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en base a l’anàlisi de més de 18.000 webs sanitàries de tot el món. 

També cal fer esment que l’IMIM continua dins els deu primers centres espanyols tant en publicacions científiques com en nombre de cites rebudes, tal com consta en el darrer informe “Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya, 1996-2006”. Lluís Rovira, Raül Isaac Méndez-Vásquez , Eduard Suñén-Pinyol, i Jordi Camí.

El 16 de desembre de 2013, el Comitè d'Acreditació de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) va aprovar l'acreditació de l'IMIM com a Institut d'Investigació Sanitària, la qual va ser ratificada per la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación per l'Ordre de 17 de febrer de 2014.

Des de novembre de 2016 el seu director és Joaquim Bellmunt Molins, oncòleg especialista en càncer genitourinari i un dels líders mundials en càncer de bufeta i ronyó, que també és el director de Recerca del Parc de Salut MAR (PSMAR) de Barcelona.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte