Notícies http://www.imim.cat/noticies Programa de recerca: Informàtica biomèdica Optimitzar la col·laboració entre acadèmia i industria farmacèutica per a millorar l’avaluació toxicològica de fàrmacs http://www.imim.cat/noticies/view.php?ID=789 <p>Els investigadors <strong>Manuel Pastor</strong>, <strong>Jordi Quintana</strong> i <strong>Ferran Sanz</strong> han publicat un article a la revista <em>Frontiers in Pharmacology</em> en el qual han compartit l&#39;experiència acumulada sobre la transferència de <strong>models productius computacionals</strong> des d&#39;entorns <strong>acadèmics a la indústria</strong>. Aquesta experiència va ser adquirida al ja conclòs <a href="http://www.etoxproject.eu/">projecte eTOX</a>, finançat per la <em>Innovative Medicines Initiative</em> (<a href="https://www.imi.europa.eu/">IMI</a>). Un dels principals resultats d&#39;aquest projecte és obrir el camí a un nou model de col&middot;laboració de les indústries farmacèutiques entre elles i també entre aquestes i el món acadèmic, en el qual es comparteixen dades i coneixements amb la finalitat de <strong>millorar l&#39;avaluació toxicológica dels composts candidats a fàrmacs</strong>.</p> <p>Els autors són membres del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (<a href="http://grib.imim.es/">GRIB</a>), un programa conjunt de l&#39;Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (<a href="https://www.imim.es/">IMIM</a>) i la UPF.&nbsp;</p> 26/11/2018 Nota generada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)