string(64) "https://intraweb.imim.es/exportacions/ofertes_contractes?id=1579" Ofertes de treball - IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

06-07-2020

Tècnic/a de recerca (Diplomatura en infermeria o grau equivalent).

Ref.:
FIMIM2154-PUJOL
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Ramon Maria Pujol Vallverdú
Títol del projecte
Estudio observacional para evaluar la efectividad descriptiva en el mundo real en pacientes con psoriasis en placa de moderada a grave tratados con brodalumab (LEO-BRO-2019-01 (NIS-KYNTHEUM-1466)) (Ref.: 13269)
Grup / Servei
Grup de recerca en malalties inflamatòries i neoplàsiques dermatològiques
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en malalties inflamatòries i neoplàsiques dermatològiques (Programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars).
Tasques que realitzarà
Control agenda de pacients de l'assaig, extracció, processament i enviament de mostres biològiques, compliment de quaderns de base de dades electròniques i contacte amb les CROs. I aquells processos relacionats amb les tasques d'infermeria.
Formació
Diplomatura en infermeria o grau equivalent.
Experiència
No es requereix experiència prèvia en les tasques descrites, la persona es formarà al servei.
Coneixements
Coneixements (idiomes, informàtica, tècniques de laboratori específiques, etc...). Domini del paquet office i coneixements d'anglès a nivell bàsic.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada parcial (30 hores/setmana). 20247.63 € bruts anuals Juliol 2020

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte