Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Public offer

27-12-2022

Administrative/va of the Investigation Service

Ref.:
FIMIM 33/2022
Documents

08-06-2023

Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

18-05-2023

Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses

01-02-2023

Pròrroga del termini de presentació de candidatures

27-12-2022

Bases de la convocatòria

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact