IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Informàtica biomèdica

Presentació

El programa d'investigació en Informàtica Biomèdica porta a terme recerca fonamental i desenvolupaments tecnològics sobre l'aplicació de les tecnologies avançades de la informació i els mètodes computacionals en les ciències de la salut i la vida. Mar Albà és la directora del programa.

El programa té una gran experiència en la participació i coordinació de projectes de recerca finançats per la Comissió Europea i altres agencies finançadores. Així mateix compta amb una llarga tradició de col·laboracions amb la industria farmacèutica i biotecnològica en el marc dels projectes d’I+D i en la prestació de serveis especialment en el desenvolupament de mètodes computacionals per al descobriment de fàrmacs .

Els investigadors del programa imparteixen formació de grau i postgrau a la UPF, dirigint el Màster de Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut.

El programa està organitzat en cinc grups de recerca:

  • Descobriment de fàrmacs basats en receptors acoblats a proteïnes G, que es dedica a l’estudi de la funció dels receptors acoblats a proteïna G (GPCRs) en el context de les malalties relacionades amb el sistema nerviós central (SNC). La coordinadora és Jana Selent (IMIM-UPF).
  • Farmacologia de sistemes, que es dedica al desenvolupament de nous mètodes integrats bioquimioinformàtics i la seva aplicació en la creació d'àmplies biblioteques químiques i de famílies senceres de proteínes d'interès terapèutic. El cap del grup és Jordi Mestres (IMIM-UPF). 
  • FarmacoInformàtica, un grup centrat en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes informàtics dirigits al descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs. Manuel Pastor (UPF-IMIM) és el coordinador del grup. Ismael Zamora (UPF), director del Lead Molecular Design, col·labora amb del grup.
  • Genòmica evolutiva , que es centra en la utilització de la genòmica comparativa i l’anàlisi de dades a gran escala amb l’objectiu de comprendre l'evolució de gens i genomes i la predicció d’elements funcionals. Mar Albà (IMIM-UPF-ICREA) és la coordinadora del grup.
  • Informàtica biomèdica integrada, un grup singular especialment dedicat a la generació i realització d'iniciatives de recerca que intenta contribuir a la solució dels problemes biomèdics sobre la base de l'aplicació conjunta de mètodes i estratègies permeses en els diferents laboratoris. Ferran Sanz (IMIM-UPF) és el coordinador del grup.

El Programa coordina juntament amb Farmaindustria la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores (PTEMI) i és el node d'Informàtica Biomèdica del Instituto Nacional de Bioinformática (INB). El GRIB participa a l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB), que té com objectiu promoure la formació, la recerca i la transferència de tecnologia en el camp de la bioinformàtica. Ferran Sanz, IP del programa, es co-president de la PTEMI y vicepresident del BIB.

El programa està ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) on treballen diversos programes i grups de recerca en Biologia Computacional i Informàtica Biomèdica. La col·laboració amb científics d'aquests grups és freqüent i molt productiva.

La seva activitat de recerca ha originat el desenvolupament d’una gran quantitat de software científic i la creació de vàries empreses spin-off: MedBioinformatics Solutions, creada per Ferran Sanz i Laura I Furlong i Chemotargets, creada per Jordi Mestres.

Contacte

Director:
Mar Albà(ELIMINAR)

Tel:
93 316 05 16

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte