Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

24/10/2023 - Nota de premsa

Demostren l'efectivitat del selpercatinib en càncer de pulmó no microcític avançat i en càncer medul·lar de tiroide avançat

Un nou estudi, en què la Dra. Edurne Arriola, cap de secció de càncer de pulmó del Servei d'Oncologia de l'Hospital del Mar i investigadora de l'Hospital del Mar Research Institute, és l'única signant d'un centre espanyol, avala el paper del selpercatinib (Retsevmo®), el primer i únic inhibidor selectiu del gen RET aprovat tant en càncer de pulmó no microcític com en càncer medul·lar de tiroide. La feina l'ha encapçalada la farmacèutica Eli Lilly and Company, que ha anunciat els resultats al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) 2023.

Edurne_Arriola

La Dra. Edurne Arriola

Els estudis LIBRETTO-431 i LIBRETTO-531 demostren una millora clínicament significativa de la supervivència lliure de progressió superior al tractament estàndard, tant en càncer de pulmó no microcític avançat com en càncer medul·lar de tiroide avançat o metastàtic en pacients amb alteració en el gen RET.

"El selpercatinib mostra una alta eficàcia en tots els resultats clínics rellevants, inclosa una demora en la progressió de la malaltia i l'aparició de símptomes relacionats amb el càncer de pulmó en els nostres pacients amb càncer de pulmó amb fusió RET positiva", afirma la Dra. Arriola.

En el cas de l'estudi LIBRETTO-431, es tracta d'un assaig clínic aleatori de fase 3 que va avaluar el selpercatinib en pacients amb càncer de pulmó no microcític avançat o metastàtic amb fusió RET positiva que no havien rebut tractament prèviament. Els participants en l'assaig clínic van ser aleatoritzats per rebre selpercatinib o teràpia basada en platí i pemetrexed amb o sense pembrolizumab a elecció de l'investigador. És el primer assaig aleatori que compara la seguretat i eficàcia d'una teràpia dirigida amb quimioteràpia més un inhibidor de PD-1 en una població de pacients amb aquest tipus de tumor amb alteracions en el gen RET.

"Aquestes dades aporten proves clares que el selpercatinib mostra un benefici clínic molt significatiu per als pacients diagnosticats de CPNM amb fusió RET positiva i s'hauria de considerar com la primera opció de tractament per a aquests pacients", ha indicat el Dr. Caicun Zhou, director i professor de l'Institut del Càncer de la Facultat de Medicina de la Universitat de Tongji i de l'Hospital Pulmonar de Xangai, i investigador principal de LIBRETTO-431. "Encara que sovint hi ha urgència per tractar, aquests resultats destaquen encara més la importància d'incorporar proves rutinàries de biomarcadors en el pla d'atenció al pacient per dirigir la presa de decisions clíniques primerenques cap a les teràpies més eficaces", ha subratllat.

Un total de 256 pacients van rebre almenys una dosi del tractament de l'estudi (selpercatinib, 158; braç de control, 98). La mediana de la supervivència lliure de progressió va ser de 24,8 mesos amb selpercatinib enfront d'11,2 mesos en el braç de control. La taxa de resposta global amb el nou enfocament va ser del 83,7% en comparació amb el 65,1% en el braç de control.

En l'estudi LIBRETTO-531, un assaig clínic aleatori de fase 3 de pacients amb càncer medul·lar de tiroide, avançat o metastàtic amb mutació en RET que no havien rebut prèviament inhibidors multiquinasa. Aquest estudi va avaluar selpercatinib enfront de cabozantinib o vandetanib a elecció del metge, que són les opcions de primera línia actualment aprovades per a pacients que presenten aquest tumor amb mutació RET no tractats prèviament amb inhibidors de la tirosina quinasa. Es tracta del primer assaig aleatori que compara la seguretat i eficàcia d'un inhibidor de la tirosina quinasa RET altament selectiu, enfront dels inhibidors multiquinasa (MKI) disponibles per a aquesta població.

"La magnitud dels beneficis observats en els pacients tractats amb selpercatinib deixa clar que s'ha de considerar el tractament sistèmic de referència inicial per als pacients amb càncer medul·lar de tiroide avançat o metastàtic amb mutació RET", ha explicat el Dr. Julien Hadoux, oncòleg mèdic del Centre Oncològic Gustave Roussy i investigador de LIBRETTO-531. "Aquestes dades haurien de suposar un canvi en la pràctica clínica en el tractament d'aquests pacients i conduir a proves rutinàries de biomarcadors", ha afegit.

En l'estudi es va aleatoritzar un total de 291 pacients amb càncer medul·lar de tiroide amb mutació RET progressiva i sense antecedents de tractament amb MKI per a malaltia avançada o metastàtica. En l'anàlisi intermedi, l'estudi havia complert els criteris de supervivència lliure de progressió positiva i supervivència lliure de fracàs terapèutic.

Quant als càncers impulsats pel RET

Les alteracions genòmiques a la tirosina quinasa RET, que inclouen fusions i mutacions puntuals activadores, condueixen a una senyalització RET hiperactiva i a un creixement cel·lular incontrolat. Les fusions de RET s'han identificat en aproximadament l'1% al 2% de tots els casos de càncer de pulmó no microcític, que representa al voltant del 85% de tots els diagnòstics de càncer de pulmó als Estats Units, dels quals aproximadament el 50% tenen biomarcadors accionables. El càncer medul·lar de tiroide representa entre l'1% i el 2% dels càncers de tiroide als Estats Units.

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte