Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Software públic

  • Cálcul del risc cardiovascular: El personal investigador de l'estudi REGICOR ha desenvolupat en l'entorn de la xarxa HERACLES una adaptació de la funció de Framingham, actualment usada oficialment pels Sistemes de Salut Nacional de Catalunya, País Basc i les Illes Balears. Gràcies a la xarxa HERACLES s'ha programat una aplicació HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables.
  • Comprovació de RFA: Les qüestions relacionades amb la seguretat dels fàrmacs planteja greus amenaces per a la salut de la població i constitueix una de les principals causes de mortalitat en tot el món. Degut a les destacades implicacions tant per a la salut pública com per a la indústria farmacèutica, resulta de gran importància aclarir els mecanismes moleculars pels quals potencialment poden provocar una reacció farmacològica adversa (RFA). Aquests mecanismes poden investigar-se situant la reacció farmacològica adversa detectada de forma farmacoepidemiològica en un context ric en informació i explotant tot el coneixement biomèdic de què es disposa actualment per realitzar la comprovació. Presentem un marc informàtic per a l'anotació biològica de possibles reaccions farmacològiques adverses. El marc proposat busca oferir una explicació biològica (comprovació de senyals) explorant les connexions mecàniques que podrien explicar el motiu pel qual un fàrmac produeix una reacció adversa concreta. Les connexions mecàniques inclouen l'activitat del fàrmac, els components relacionats i metabòlits dels fàrmacs en els objectius proteics, l'associació d'objectius proteics amb esdeveniments clínics, i l'anotació de proteïnes (tant objectius proteics, com proteïnes associades a esdeveniments clínics) a rutes biològiques. Per tant, el flux de treball de la comprovació (flux de treball de la comprovació de RFA) integra mòduls per perfilar objectius farmacològics in silico i anàlisis basades en les xarxes de gens de malalties i les rutes biològiques. El flux de treball de la comprovació de RFA ofereix un nou enfocament per buscar mecanismes moleculars subjacents a les reaccions farmacològiques adverses.
  • DisGeNET és un plugin per a Cytoscape per a consultar i analitzar una representació de la xarxa de bases de dades de gens de malalties humanes. Amb aquesta finalitat, hem desenvolupat una nova base de dades genètica de les malalties amb la integració de dades de diverses fonts públiques.
  • FCP: FCP és una eina web d'accés públic dedicada a l'anàlisi de l'estat actual i les tendències en la població d'estructures disponibles al llarg dels esquemes de classificació d'enzims (especialment quinases i proteases), receptors acoblats a proteïnes G, receptors nuclears i transportadors / canals, que ofereixen dades tant gràfiques com quantitatives del grau de cobertura funcional en aquesta porció del proteoma mitjançant estructures existents, així com sobre el biaix observat en la distribució d'aquestes estructures entre les proteïnes.
  • iPHACE: iPHACE és una eina web integrativa per navegar en l'espai farmacològic definit per fàrmacs de molècules petites contingudes en la bases de dades IUPHAR-BD i PDSP. En ampliar les eines de filtrat i consulta tradicionals, iPHACE ofereix un mitjà d’extracció de coneixement del perfil diana dels fàrmacs així com del perfil farmacològic dels objectius proteics.
  • PEAKS: El servidor web de petjades posicionals. PEAKS pot utilizar-se per identificar biaixos posicionals de motius significatius en seqüències d'ADN.
  • VISCA:Visca és un programari per generar identificadors moleculars. El codi font està disponible i es pot descarregar fent clic aquí.
  • FUNCIÓ DE RISC CARDIOVASCULAR PER A PACIENTS AMB TROMBOCITÈMIA ESSENCIAL: El personal investigador de l'estudi REGICOR de l'IMIM, en coordinació amb el Servei d'Hematologia de l'Hospital del Mar de Barcelona ha desenvolupat un calibratge i adaptació de la funció original de Framingham per a pacients amb Neoplàsies Mieloproliferatives (principalment Trombocitosis Essencial encara que també pot usar-se en Policitèmia Vera). S'ha programat una aplicació gratuïta HTML que permet realitzar fàcilment els càlculs i imprimir els resultats amb alguns consells cardiosaludables. També està disponible gratuïtament la versió IOS en APP Store i ANDROID a Google Play.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte