Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Política de privacitat

La Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, responsable del tractament, amb NIF G-60072253, amb domicili al carrer Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona, la qual ha designat un delegat de protecció de dades amb el que es pot contactar a través de l'adreça electrònica protecciodedades(ELIMINAR)@imim.es, l'informa que:

  • Les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d'incloure'l en el procés de selecció vinculat a un lloc de treball de l'entitat, decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, establir contacte amb vostè en relació a aquest procés de selecció.
  • Les seves dades seran conservades per un període màxim d'un any, a excepció de que, per obligació legal, aquestes dades es trobin subjectes a un termini de conservació major, d'acord a la legislació vigent i mentre pugui exercir-se la defensa de reclamacions.
  • Les seves dades seran tractades en base la seva petició de mesures precontractuals manifestada en el moment de facilitar el seu currículum, en base a l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.
  • Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de presentar una sol·licitud per escrit a RRHHconfidencialitat(ELIMINAR)@imim.es. Haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o document acreditatiu de la seva identitat equivalent.
  • En cas que en consideri que se li han vulnerat els seus drets podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la plana web www.apdcat.cat
  • En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte