Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Epidemiologia i genètica cardiovascular Roberto Elosua

Les principals línies de recerca del grup
són:

Estudi de la genètica de la malaltia coronaria i els seus factors de risc

El nostre objectiu és contribuir a identificar les variants genètiques, rares i freqüents, associades a la malaltia coronaria i els seus factors de risc per tal de millorar el coneixement sobre la patogènia, la prevenció i el tractament d'una de les principals causes de mort del món industrialitzat. Per abordar aquest repte participem en estudis de genotipatge de genoma complet i seqüenciació de l'exoma.

També estem interessats en l'estudi de factors epigenètics (fonamentalment la metilació de l'ADN) relacionats amb la malaltia coronaria, els seus factors de risc i els factors ambientals i d'estil de vida. Aquesta línia de recerca té com a objectiu millorar el coneixement sobre la patogènia, la prevenció i el tractament i analitzar el paper de la metilació de l'ADN com mediador de la relació entre els factors ambientals i d'estil de vida i la malaltia coronaria.

Objectius: 

  • identificar les variants genètiques, freqüents o rares, associades a la malaltia coronaria i els seus factors de risc
  • identificar variants epigenètiques, fonamentalment metilació diferencial, associades a la malaltia coronaria i els seus factors de risc
  • determinar si aquestes variants genètiques o epigenètiques aporten informació predictiva addicional a les funcions per estimar el risc cardiovascular.

Anàlisi de la causalitat de l'associació entre un biomarcador i la malaltia coronaria

Mitjançant el disseny de l'aleatorització Mendeliana volem determinar si la relació entre un biomarcador i una malaltia és causal o no. Aquesta informació és bàsica per poder determinar si aquest biomarcador és una bona diana terapèutica.

Objectius: 

  • identificar si la relació entre un biomarcador i la malaltia coronaria és causal mitjançant estudis d'aleatorització Mendeliana.

Avaluació d'estratègies innovadores en la prevenció de la malaltia cardiovascular

Les malalties cardiovasculars constitueixen la principal causa de mortalitat al món desenvolupat. Si bé, aquest tipus de malalties afecta en la seva major part a població de 65 anys en endavant, les proves científiques han mostrat que la seva aparició ve determinada per una exposició perllongada a factors de risc cardiovascular (p.ex. nivells de pressió arterial i colesterol total elevats, diabetis o consum de tabac). El gran objectiu de la línia d'investigació és el disseny i execució d'estudis científics que permetin avaluar i validar estratègies eficaces, efectives i eficients basades en mètodes innovadors per a la prevenció de la malaltia cardiovascular en població general i en grups vulnerables.

Es tracta de promoure estratègies d'apoderament i corresponsabilització ciutadana per a la prevenció de malalties cardiovasculars a partir de la caracterització del risc cardiovascular de manera ràpida i amb mínima supervisió de personal sanitari.

És possible que la solució al baix nivell d'adherència de la població als estils de vida saludables, passi per la creació d'un nou marc d'acció per a la prevenció de malalties que atorgui més protagonisme a les persones i els permeti prendre decisions sobre la seva salut. Aquesta línia d'investigació destaca pel seu alt potencial de transferibilitat.

Activitat física: mesura, pràctica i relació amb la salut cardiovascular.

El nostre grup ha adaptat i validat un instrument que permet mesurar la pràctica de l'activitat física en el temps lliure dels individus espanyols. S'ha establert una relació entre la pràctica de l'activitat física i alguns factors de risc cardiovascular, com dislipèmia, oxidació lipídica i biomarcadors inflamatoris. El nostre grup també ha avaluat la relació entre la pràctica esportiva i alguns possibles riscos associats, com la incidència de fibril·lació auricular.

Objectius: 

  • determinar la quantitat i la intensitat necessària d'activitat física per obtenir beneficis per a la salut cardiovascular 
  • determinar la prevalença d'inactivitat física i sedentarisme a la nostra població i els factors que poden estar relacionats
  • identificar els mecanismes que expliquen els efectes saludables de la pràctica d'activitat física.

Epidemiologia cardiovascular clàssica.

Participem en estudis d'epidemiologia cardiovascular clàssica des de l'estimació de la càrrega poblacional de la malaltia coronaria i els seus factors de risc, l'anàlisi de les seves tendències, l'estudi de l'efectivitat de mesures preventives i tractaments en l'àmbit poblacional, fins a l'avaluació de funcions de risc i disseny i avaluació d'estratègies preventives.

Contacte

Coordinador:
Roberto Elosua(ELIMINAR)

Tel:
93 316 07 27

Fax:
93 316 07 96

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte