Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Registre Gironí del Cor (REGICOR) Jaume Marrugat

La missió del Grup de Recerca REGICOR és "contribuir al coneixement de la magnitud del problema poblacional de les malalties cardiovasculars, els seus mecanismes moleculars, cel·lulars i ambientals, i dissenyar les millors estratègies per a prevenir-les".

L'objectiu final d'aquest coneixement és reduir significativament la càrrega d'aquesta malaltia a la societat, creant instruments -com les funcions de risc cardiovascular- que permetin transferir el coneixement adquirit a la pràctica clínica.

El Grup REGICOR també incorpora la missió de formar nous investigadors en aquesta àrea de coneixement.

Línies principals de recerca

El grup de Recerca REGICOR manté les següents línies de recerca:

Registre Poblacional d'Infart Agut de Miocardi i Epidemiologia Clínica:

Fites assolides: L'estimació de la incidència, la mortalitat i la letalitat per infart agut de miocardi (IAM) es realitza amb un registre poblacional que segueix una metodologia estandarditzada de la OMS, recollint información sociodemogràfica i clínica de tots els casos d'IAM ocorreguts entre els aproximadament 600.000 habitants de 6 comarques de la província de Girona (l'Alt Empordà, El Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany i La Selva) entre 1990 i 2010.

El registre hospitalari creat l'any 1978, inclou tots els pacients que han presentat un diagnòstic de primer IAM a l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, fins l'actualitat. Els gairebé 40 anys d'existència d'aquest registre també han permès analitzar l'evolució en la gestió i el tractament dels pacients amb l'IAM i els seus factors pronòstics. Un dels rols importants del nostre grup de recerca és el de portar a terme estudis d'epidemiologia clínica en cardiologia que han donat com a resultats estudis com a PRIAMHO I, PRIAMHO II, MASCARA, DAMOCLES, RESCATE, IBERICA, i ATHOS.

Reptes dels propers 3 anys: desenvolupar nous mètodes per a estimar la incidència d'infart de miocardi a Catalunya a partir de les dades d'altes hospitalàries (CMBD) i de mortalitat fruit d'un acord signat amb l'AQUAS - PADRIS; explotació de les dades del registre ATHOS, liderat pel nostre Grup en el context de la CIBERCV, que ha recollit dades de més de 7.500 pacients amb síndrome coronària aguda a 31 hospitals espanyols, per generar publicacions científiques i validar funcions d'avaluació dels resultats dels hospitals que també s'utilitzaran per la Central de Resultats de l'AQUAS.

Estudis poblacionals, Factors de Risc clàssics i Biomarcadors Moleculars de Risc Cardiovascular

Fites assolides: Mitjançant estudis transversals a més de 40 municipis de les comarques de Girona, s'ha establert la prevalença dels factors de risc cardiovascular a la mateixa zona i el seu grau de control. Els tres estudis realitzats fins ara (1995 amb 1.748 participants, 2000 amb 3.056, i 2005 amb 6.500), amb una taxa de resposta combinada del 71%. L'Any 2017 vàrem rebre finançament del PERIS (Num IMIM 11053) per fer un reexàmen dels participants d'aquests tres estudis i ampliar la cohort en 3000 participants més (a completar el 2019).

Han permès analitzar, a banda dels factors de risc cardiovascular clàssics, altres aspectes, com l'activitat física i la dieta. En els últims anys ens hem focalitzat en l'estudi de la funcionalitat de la HDL i l'aterogenicitat de la LDL, mitjançant experiments cel·lulars, tècniques enzimàtiques i anàlisis de la composició i estat oxidatiu de la lipoproteïna.

Altres factors bioquímics com inflamació, oxidació, funció endotelial, cardíaca, hemodinàmica i estat hemostàtic, han estat mesurats mitjançant la tecnologia LUMINEX X-Map/X-Mag. En 2005 i en els reexàmens dels participants del 2010-13 hem afegit la mesura de l'índex turmell/braç (ITB) i del gruix íntima-mitja de l'arteria caròtida. Aquests estudis transversals han permès determinar les tendències en la prevalença dels factors de risc cardiovascular a la nostra població. També han permès realitzar diferents anàlisis d'associació de factors de risc i malaltia cardiovascular mitjançant estudis de casos i controls, utilitzant casos d'IAM del registre hospitalari REGICOR i controls poblacionals.

L'any 2007 es va iniciar una col·laboració amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), ara ISGlobal, per reexaminar participants de l'estudi transversal de l'any 2000 i determinar si hi ha una relació entre el gruix íntima-mitja de l'artèria caròtida i l'exposició a la contaminació atmosfèrica (estudi REGICOR-2000-AIR).

Reptes dels propers 3 anys: Actualment tenim dos projectes finançats en desenvolupament sobre el paper dels microRNAs en el desenvolupament de cardiopatia isquèmica a 10 anys en la població general.

Funcions de Risc Cardiovascular

Fites assolides: Les equacions predictives de risc cardiovascular desenvolupades a Framingham, han estat adaptades a la població Catalana. A partir de l'equació adaptada es van construir taules de fàcil ús en la pràctica clínica amb els riscos d'infart a 10 anys segons les característiques dels factors de risc (colesterol, tensió arterial, tabaquisme, diabetis, edat i sexe). Les taules s'han validat en tres estudis de cohort posteriors (l'estudi VERIFICA, la pròpia cohort REGICOR i en l'estudi FRESCO que combina 11 cohorts de diferents comunitats autònomes).

Tenim 3 patents en explotació originades en la nostra recerca finançada en part per ACCIO gracies a la incorporació de 9 genotips de risc coronari a la funció de risc REGICOR.

Reptes dels propers 3 anys: en l'entorn de la CIBERCV en la que Jaume Marrugat, IP del Grup REGICOR, lidera el Programa d'Epidemiologia Cardiovascular, ens hem proposat unir les bases de dades de 22 cohorts generades a tota Espanya per tal de validar i millorar les funcions de risc ja desenvolupades i fer-les més adaptades a les necessitats de les comunitats de la península Ibèrica. A més estem contínuament analitzant la capacitat de reclassificació de nous biomarcadors bioquímics, i genètics quan s'incorporen a les funcions de risc que hem desenvolupat.

Logo regicor

Contacte

Coordinador:
Jaume Marrugat(ELIMINAR)

Tel:
93 316 07 33

Fax:
93 316 07 96

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte