Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Recerca en Infertilitat de Barcelona Miguel Angel Checa

El grup de recerca en Infertilitat de Barcelona té dues àrees de recerca diferenciades: la recerca epidemiològica i la recerca clínica.

Projectes de recerca epidemiològica

Reproducció humana assistida i contaminació atmosfèrica (FIVATMOS)

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar l'impacte de l'exposició aguda a contaminants atmosfèrics en fase preconcepcional sobre l'èxit reproductiu, en termes de gestació clínica, de la fecundació in vitro (FIV) i transferència embrionària (ET).

Per a això hem dissenyat un estudi de cohorts prospectiu en el qual s'inclouran les primeres 700 dones sotmeses a un cicle de FIV en el Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana (CIRH) i a l'Hospital del Mar de Barcelona (Parc de Salut Mar), que resideixin a l'àrea de Barcelona. Es determinaran els nivells d'exposició a diòxid de nitrogen (NO2) i a les partícules de suspensió PM2.5, segons el model desenvolupat pel projecte ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects), als 7 dies i el mateix dia de la transferència embrionària, i els 3 i 15 dies previs a la mateixa, a tots dos membres de la parella, i s'analitzarà l'èxit reproductiu de la FIV.

Aquest projecte està finançat per un FIS i és tema de la tesis doctoral de la Dra. Mireia González.

Qualitat seminal i contaminació atmosfèrica (SEMAP)

El nostre objectiu és estudiar l'efecte de l'exposició a la contaminació atmosfèrica sobre la qualitat seminal. Per respondre a aquest objectiu hem desenvolupat un projecte amb dos vessants. D'una banda, avaluarem de manera retrospectiva l'associació entre la contaminació atmosfèrica i la qualitat seminal en els donants de semen del Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana (CIRH). D'altra banda, analitzarem de manera prospectiva l'associació entre la contaminació atmosfèrica i la qualitat seminal dels primers 500 pacients que acudeixin a consulta d'infertilitat, compleixin els criteris d'inclusió i acceptin participar en l'estudi. Hauran de viure a Barcelona i es reclutaran en dues clíniques d'infertilitat: Hospital del Mar (pública) i CIRH (privada) que valoren 1300 parelles a l'any entre les dues. Els participants proveiran en dues ocasions una mostra de semen, sang i orina i contestaran a un qüestionari detallat.

S'analitzaran paràmetres de qualitat seminal clàssics, més fragmentació de l'ADN, % apoptosi, % vitalitat, estrès oxidatiu i aneuploïdia. Per a tots dos anàlisis s'estimarà l'exposició a la contaminació atmosfèrica de manera individual al domicili del participant, en diferents períodes previs a l'obtenció de la mostra. S'utilitzaran models d'exposició desenvolupats en el projecte europeu: FUITA (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects). Aquest tema centra la tesis d’un col·laborador, Rafael Lafuente (CIRH).

Tècniques de reproducció assistida i qualitat de vida

L’esterilitat és una malaltia que provoca en les parelles una afectació de l’estat psicosocial, motivant en moltes d’elles un canvi en les relacions amb la parella i l ‘entorn social. Tot això provoca una càrrega emocional i afectiva que condiciona la qualitat de vida. El nostre objectiu és aprofitar les sinergies dintre del programa EPiSAP, per poder avaluar l’impacte que les tècniques de reproducció assistida tenen sobre la qualitat de vida dels pacients estèrils.

Projectes de recerca clínica

Valor pronòstic de la fragmentació del DNA espermàtic en la inseminació intrauterina

Actualment, diversos estudis assenyalen la fragmentació del DNA espermàtic com a un factor d’importància en la qualitat espermàtica, sent un factor limitant en l’èxit de l’embaràs tan de forma natural com mitjançant tractaments de reproducció assistida. Tot i això, la seva aplicació clínica és encara controvertida, en part degut a la baixa sensibilitat dels mètodes utilitzats. En aquest sentit, recents estudis comparatius de mètodes senyalen la metodologia Comet, en les seves dues variants, alcalina i neutra, com el mètode amb millor sensibilitat i especificitat per a la predicció d’infertilitat i la predicció d’avortaments, respectivament.

En aquest escenari, es planteja determinar el valor pronòstic de la fragmentació del DNA espermàtic en relació a l’èxit de la inseminació intrauterina. Per això, s’utilitzarà la metodologia més sensible, l’assaig Comet, en les seves dues modalitats alcalina i neutra, per a la detecció de trencaments de cadena simple i doble del DNA, respectivament. La demostració d’aquesta associació entre la fragmentació del DNA espermàtic i l’èxit de la inseminació intrauterina permetrà dirigir el pacient infèrtil al tractament de reproducció més adequat, amb el subseqüent estalvi de cicles d’inseminació, amb baixa probabilitat d’èxit, i l’optimització del temps d’espera de la parella. Així, l’objectiu d’aquest futur estudi és la demostració de l’existència d’una associació entre fragmentació del DNA espermàtic mitjançant la metodologia Comet i l’èxit o fracàs dels tractaments d’inseminació intrauterina.

“Endometrial priming for embryo transfer”

L'objectiu d'aquest estudi és veure quina de les dues pautes de preparació endometrial per a la transferència d'embrions congelats augmenta més les taxes d'embaràs (oral o transdèrmica), així com determinar quina s’associa a un major compliment del tractament. Per a això, en aquest treball, s'inclouran 134 transferències consecutives d'embrions que seran aleatoritzades en dos règims de tractament. Estudi enregistrat al ClinicalTrials.gov Identifier NCT01430650. Aquest treball és la tesis doctoral de la Dra. Paula Ferrer.

“Step up vs step down in controlled ovarian stimulation”

L’objectiu d’aquest estudi és veure quin dels dos protocols d’estimulació ovàrica incrementa les taxes d’ovulació en les parelles estèrils. En aquest, s’inclouran 178 parelles consecutives diagnosticades d’esterilitat, les quals s’aleatoritzaran en dos tractaments amb gonadotrofines i posteriorment es realitzarà una inseminació intrauterina. Estudi enregistrat al ClinicalTrials.gov Identifier NCT01376999. Aquest treball és la tesis doctoral de la Dra. Ana Robles.

Contacte

Coordinador:
Miguel Angel Checa(ELIMINAR)

Tel:
93 2483129

Pg. Marítim 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte