Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Grup de suport transversal

El Grup de suport Transversal té com a missió donar suport a la planificació i l'execució de projectes del Programa de Neurociències i a la disseminació de resultats dels mateixos: 

Planificació de projectes

El GST ofereix suport en el disseny de nous projectes. Això inclou, per una banda, assessorament estadístic, tant per al càlcul de la grandària de la mostra com per a la planificació de l’anàlisi estadístic. Per l’altra banda, s’ofereix assessorament metodològic en diferents aspectes de l’anàlisi d’expressió gènica i ajuda per a la planificació de flux de treball, des de la recollida de mostres fins a la preparació per a l’anàlisi. A més a més, s’ofereix assessorament en la captació de subjectes i la preparació de model de consentiment informat. 

Execució de projectes

El GST dóna suport al tractament dels subjectes dels estudis. Això inclou la gestió i coordinació del reclutament de voluntaris, l’obtenció i manipulació de sang, l’administració de consentiments informats i la gestió del seguiment dels estudis. El servei de recolzament per a estudis genètics del GST engloba la preparació de les mostres per l'emmagatzematge, el control de qualitat de mostres emmagatzemades i la purificació d’àcids nucleics. El suport estadístic consisteix en l’ajuda per a l’anàlisi de les dades i la interpretació dels resultats. 

Disseminació de resultats

S’ofereix la revisió de manuscrits redactats en anglès per a l’enviament posterior a revistes de prestigi internacional. Per veure els detalls del: 

  • Catàleg de serveis de suport estadístic, feu clic aquí
  • Catàleg de servei de recolzament per a estudis genètics, feu clic aquí. 
  • Catàleg de serveis de suport i coordinació d’estudis clínics, feu clic aquí.

Contacte

Coordinador:
Neus Pizarro(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 58

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte