Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Patologia infecciosa i antimicrobians Juan Pablo Horcajada

En les dues últimes dècades el coneixement sobre les malalties infeccioses ha tingut un desenvolupament extraordinari. Cap altra àrea de les ciències mèdiques ha crescut tant ni tant ràpid com aquesta. La infecció nosocomial, incloent les infeccions protèsiques, els gèrmens multirresistents, l’ús optimitzat dels antimicrobians, la SIDA, la tuberculosi, les infeccions en els receptors de trasplantaments i en pacients oncològics, nous pacients immunodeprimits, les malalties infeccioses dels immigrants, i la patologia infecciosa del viatger, s'han afegit a les clàssiques infeccions comunitàries, ampliant el coneixement, i amb això, millorant i perllongant la vida de milions de persones. Les malalties infeccioses representen la segona causa de mortalitat al món i la primera causa de pèrdua d'anys de vida ajustats per discapacitat. A Espanya, les malalties infeccioses suposen entre el 20 i el 40 % dels problemes aguts i crònics dels pacients hospitalitzats.

El Grup de recerca en patologia infecciosa i antibioteràpia de l’IMIM està orientat a l’estudi clínic i epidemiològic de les malalties infeccioses més prevalents o transcendents de la comunitat com ara el VIH, les pneumònies, infeccions urinàries, i tuberculosi. També es centra en les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària, incloent les produïdes per microorganismes multiresistents, infeccions osteoarticulars i de pròtesis i bacterièmies. Una part important de la recerca del grup es dedica a l’antibioteràpia amb nous i vells antibiòtics, aprofundint en la seva farmacocinètica i farmacodinàmia i en l’estudi de noves estratègies de teràpia antimicrobiana mitjançant la realització d’assaigs clínics i estudis observacionals com a promotors, investigadors principals, i col·laboradors en projectes propis o multicèntrics.

Línies de recerca

1.- Infeccions nosocomials i comunitàries

 • Infeccions per microorganismes multirresistents
  • Epidemiologia, clínica i tractament de les infeccions per Pseudomones aeruginosa multirresistent
  • Resistencia a colistina en Pseudomones aeruginosa
  • Estudi de brots epidèmics produïts per bactèries multirresistents: carbapenemases, i altres
 • Farmacocinètica dels antibiòtics en infeccions produïdes per bactèries multirresistents i/o de difícil tractament
  • Utilitat de la determinació dels nivells de colistina en pacients amb infeccions per bacils gram negatius multirresistents
 • Infeccions protèsiques en cirurgia ortopèdica i traumatologia
  • Utilitat i aplicacions de la sonicació de les pròtesis articulars infectades
  • Estudis multicèntrics sobre la epidemiologia, clínica i tractament d’infeccions protèsiques per diferents microorganismes
 • Sèpsia i bacterièmia
 • Grip i altres infeccions respiratòries
 • Tuberculosi en el pacient VIH i en població general
 • Assajos clínics amb nous antibiòtics

2.- Recerca en VIH

 • Microbiota intestinal i VIH
 • Risc cardiovascular en el pacient VIH
 • Osteoporosi i VIH
 • Vitamina D i VIH
 • Assajos clínics amb antirretrovirals

Contacte

Coordinador:
Juan Pablo Horcajada(ELIMINAR)

Tel:
932483251

Fax:
932483235

Pg. Marítim 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte