IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Biologia de les cèl·lules B Andrea Cerutti, professor de recerca ICREA

En el grup de recerca en biologia de les cèl·lules B, aprofitem les diferents tècniques moleculars, histològiques i cel·lulars per plantejar qüestions bàsiques relacionades amb la regulació de l'activació de les cèl·lules B i la producció d'anticossos. Les cèl·lules B són un tipus de limfòcits la principal funció dels quals és combatre les infeccions mitjançant la producció d’anticossos.

El nostre grup està especialment interessat en el canvi d’isotip de les cadenes pesades dels anticossos, que d’aquesta manera passen del isotip Immunoglobulina (IgM) als isotips IgG, IgA o IgE. Aquest procés és bàsic per la diversificació dels anticossos i, en general, es considera que sol dependre en gran mesura de l'activació de les cèl·lules B per part d’un altre tipus de limfòcits del sistema immunitari, les cèl·lules T CD4+ mitjançant la interacció de les proteïnes CD40 – i lligant de CD40 (Cerutti et al, Immunity 1998; Cerutti et al., Nature Immunol. 2001).

El nostre grup ha descrit amb anterioritat una via evolutivament primitiva que estimula el canvi d’isotips en limfòcits B de manera independent a les cèl·lules T CD4+ i CD40 (He et al., Immunity 2007; Xu et al, Nature Immunol. 2007). Aquesta via implica l'activació de les cèl·lules B mitjançant BAFF (factor d'activació de cèl·lules B de la família TNF) i l'APRIL (lligant inductor de la proliferació) (Litinskiy et al., Nature Immunol. 2002). Aquests són dos factors d'estimulació de cèl·lules B innats que estan relacionats estructuralment i funcionalment amb el lligant CD40. Hem observat que les cèl·lules dendrítiques, els macròfags, els neutròfils i les cèl·lules epitelials alliberen BAFF i APRIL en detectar patrons moleculars microbians altament conservats a través dels receptors de tipus Toll (TLR) (Cerutti and Rescigno, Immunity 2008). Aquest procés, en última instància, desencadena el canvi d’isotip i la producció d'anticossos com a resultat de la unió de BAFF i APRIL a tres receptors diferents de cèl·lules B, denominats TACI, BCMA i BAFF-R (Cerutti, Nature Rev. Immunol. 2008). Els anticossos produïts mitjançant aquesta via independent de cèl·lules T són importants per controlar els patògens de replicació ràpida, els bacteris comensals i els antígens alimentaris.

Actualment estem estudiant el mecanisme pel qual el BAFF i l'APRIL estimulen el canvi d’isotip a les cèl·lules B sistèmiques i mucoses (He et al., Nature Immunol. 2010). Una major comprensió d'aquests mecanismes podria comportar la identificació de noves estratègies de vacunació per fomentar la producció d'anticossos induïts mitjançant vacunes (Cerutti, Science 2010). Recentment hem observat que BAFF i l'APRIL estimulen una forma no canònica de canvi d’isotip d’IgM a IgD en la mucosa respiratòria superior (Chen et al., Nature Immunol. 2009). Continuem esforçant-nos per caracteritzar la funció dels anticossos IgD i determinar el seu paper patogènic en les síndromes autoinflamatòries amb febres periòdiques, com la síndrome hiper-IgD.

També estem estudiant la funció de BAFF i APRIL a diversos tumors de cèl·lules B, així com el fet que el VIH i els agents oportunístics associats al VIH, com el virus EBV, desregulin la producció de BAFF i APRIL (Qiao et al., Nature Immunol. 2006; Xu et al., Nature Immunol. 2009).

Per últim, les infeccions causades per bacteris encapsulats com Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae i Neisseria meningitides són les responsables de l'elevada taxa de mortalitat infantil, degut a la manca de cèl·lules B de la zona marginal de la melsa (MZB) en els nens. Aquestes cèl·lules són un tipus específic de cèl·lules B situades a la melsa que poden generar anticossos contra els polisacàrids dels bacteris encapsulats. Per prevenir aquestes infeccions en els nens, es requereixen vacunes eficients, pel que un altre dels nostres objectius en el grup és la caracterització d'aquestes cèl·lules MZB que encara són molt desconegudes. En la seva caracterització és essencial la determinació del paper que els macròfags i les cèl·lules dendrítiques o les endotelials poden dur a terme en expressar BAFF o APRIL i així induir respostes T independents a les cèl·lules MZB.

Contacte

Coordinador:
Andrea Cerutti(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 15

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte