IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Transferència i serveis

Assaigs clínics

Unitat acreditada per la Generalitat de Catalunya com a Unitat d'Assaigs Clínics en Fase I

Citogenètica molecular

Servei integrat que inclou les diferents tècniques d’anàlisi citogenètica

Estudis de biomarcadors

Estudis de biomarcadors en matrius biològiques.

Laboratori Antidopatge

Laboratori antidopatge de Catalunya està acreditat per l’Agència Mundial Antidopatge (WADA-AMA)

MARBiobanc

Col·leccions de mostres biològiques amb finalitats diagnòstiques i de recerca biomèdica.

MARGenomics

Servei integrat per a estudis d’expressió gènica, citogenètica i genòmica.

Qüestionaris

Biblioteca virtual de qüestionaris de Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut i altres resultats percebuts pels pacients

Software públic

Aplicacions de codi obert.

La Unitat de Transferència de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mediques (IMIM) forma part de la Plataforma ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias), promoguda per l'Instituto de Salud Carlos III per facilitar la transmissió i transformació del coneixement científic, mèdic i assistencial, en l'àmbit de la innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries.

La Política d'innovació de l’IMIM es revisa i comunica anualment als professionals de l'Institut i es publica a les intranets i al web.

L’IMIM forma part de les Unitats de Valorització Tecnològica d’ACCIÓ, que són unes Unitats constituïdes per un conjunt d’entitats en el si de les universitats catalanes, fundacions hospitalàries i de les principals escoles de negoci que tenen capacitat de prestar serveis d’impulsió de creació d’empreses de base tecnològica i protecció i comercialització de tecnologia per augmentar la transferència de la tecnologia entre el món universitari, de recerca i hospitalari i el món empresarial.

  

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte