Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Política de privacitat

La Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, responsable del tractament, amb NIF G-60072253, amb domicili al carrer Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona, la qual ha designat un delegat de protecció de dades amb el que es pot contactar a través de l'adreça electrònica protecciodedades(ELIMINAR)@imim.es, l'informa que:

  • Les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d'incloure'l en la borsa de treball de l'entitat, decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció. També s'empraran les seves dades per establir contacte amb vostè en el marc de la seva inclusió a la borsa de treball i enviar-li comunicacions i avisos en relació a processos de selecció que encaixin amb el seu perfil.
  • Les seves dades seran conservades per un període màxim d'un any. Si vol seguir formant part de la borsa de treball haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum actualitzat transcorregut aquest temps.
  • Les seves dades seran tractades en base al seu consentiment, manifestat en el moment de facilitar-nos les seves dades, i per l'aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d'acord al que disposa l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades en cas de participar en el procés de selecció. Les dades de contacte que faciliti s'empraran per mantenir contacte amb vostè en relació als processos de selecció que encaixin amb el seu perfil.
  • Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de presentar una sol·licitud per escrit a RRHHconfidencialitat(ELIMINAR)@imim.es. Haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o document acreditatiu de la seva identitat equivalent.
  • En cas que consideri que se li han vulnerat els seus drets podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la plana web www.apdcat.cat.
  • En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte