Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Addiccions Marta Torrens

El grup de recerca en addiccions (GRAd) és un equip multidisciplinari integrat per professionals de la salut (psiquiatres, psicòlegs, infermers ...). L'objectiu principal del GRAd és l'estudi de les addiccions des de diferents perspectives per poder millorar tant la prevenció com el tractament. En col·laboració amb altres grups de l'IMIM i d'altres institucions, el GRAd porta a terme estudis les principals línies de recerca dels quals són:

Aspectes clínics i terapèutics dels trastorns addictius

En aquest àmbit el GRAd porta a terme avaluacions de les noves aproximacions terapèutiques en el tractament de les addiccions i de la seva implementació en la pràctica clínica.

  • Estudis sobre els tractaments farmacològics per a la dependència d'opiacis, cocaïna i alcohol.
  • Estudis dirigits a avaluar l'accessibilitat al tractament i les actituds dels professionals de la salut no especialitzats amb aquest tipus de pacients.
  • Estudis sobre intervencions per reduir els riscos del consum de substàncies d'abús (VIH, VHB, VHC, ...) . 

Patologia dual, la comorbiditat psiquiàtrica en els trastorns addictius

En aquests últims anys, el GRAd s'ha centrat en l'estudi de la patologia dual, és a dir, la coexistència en un mateix subjecte de Trastorns per Ús de Substàncies (TUS) amb altres patologies psiquiàtriques (trastorns depressius, esquizofrènia ...). Aquests "pacients duals" constitueixen un grup de risc elevat des de la perspectiva clínica i social. Clínicament són molt freqüentadors dels serveis d'urgències, requereixen més ingressos psiquiàtrics, presenten una elevada prevalença de suïcidi, tenen un elevat risc d'infeccions com la del VIH, virus de l'hepatitis B i C (comorbiditat somàtica) i responen malament al tractament. Des de la perspectiva social presenten elevada conflictivitat social amb taxes elevades d'atur i marginalitat, així com de conductes criminals i violentes. Els estudis de disseny i/o validació d'instruments d'avaluació específics per a aquesta població (PRISM i ECDD) han permès al grup realitzar estudis epidemiològics, estudis de resposta terapèutica de la comorbiditat psiquiàtrica, així com estudis d'interacció gen-ambient en aquest tipus de pacients . Més

Noves substàncies d'abús

En aquesta línia es realitzen estudis sobre detecció, potencial d'abús i neurotoxicitat de noves substàncies d'abús: Legal highs, MDMA, GHB, ... en col·laboració amb el Grup de recerca clínica en farmacologia humana i neurociències de l'IMIM Més

Substàncies d'abús i diferències de gènere

Aquesta és la línia d'investigació més recent oberta al GRAd coordinant un estudi a nivell europeu (REDUCE, http://www.thereduceproject.imim.es/)

El Projecte “Reducing hepatitis C sexual and drug taking risk behaviours among female drug users in Europe (REDUCE): translating evidence into practice”, pretén disminuir la disseminació de la infecció pel virus C de l’hepatitis entre les dones consumidores de drogues. La Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea ha finançat aquest important projecte que tindrà una durada de 2 anys i estarà coordinat per la Dra. Marta Torrens, investigadora de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) i del Programa de Neurociències de l’IMIM. El projecte compta també amb la participació d’Escòcia, Anglaterra, Polònia, Àustria i Itàlia. Més.

Projecte: "Implantació d’una intervenció grupal per disminuir la violència masclista en dones consumidores de drogues. Projecte pilot a dos centres d’atenció a drogodependències". La prevalença de maltractament i el seu impacte negatiu en el consum i salut psicològica és elevat entre les dones consumidores de drogues. Es disposa d'una intervenció grupal de 10 sessions amb tècniques cognitives conductuals (CBT) per disminuir la violència de parella, la depressió i el consum de substàncies entre dones consumidores de drogues. La intervenció grupal ha estat avaluada mitjançant un assaig clínic controlat pilot amb dones en tractament a un centre d’atenció i seguiment en drogodependències de Barcelona.

Contacte

Coordinadora:
Marta Torrens(ELIMINAR)

Tel:
93 248 31 75

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte